مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

 

    

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم سال های 1384 تا 1386

  جستجوی پیشرفته

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

 
 
دوشنبه 9 آذر 1394
 

     نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم سال های 1384 تا 1386

صفحه اول تماس  
 
         
 
مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

 

   

  

در صورتیکه مایل هستید بصورت دوره ای اخبار، اطلاعیه ها، نمونه سوالات جدید، مطالب و مقالات علمی به email شما ارسال شود، مشخصات خود را وارد نمایید تا در سیستم خبرنامه مجتمع عضو شوید :

نام :
نام خانوادگی :
پست الکترونیک :

 

 

 

 
نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم سال های 1384 تا 1386
متن سوالات درس زبان فارسی مربوط به پایه دوم که طی سالهای 1384 تا 1386 در مجتمع در آزمون های مستمر، داخلی و هماهنگ مورد استفاده قرار گرفته است.  

 

نویسنده : واحد آزمون مجتمع  کد مطلب : 38

   

فایل های ضمیمه :

 

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 19-3-1384 صفحه اول

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 19-3-1384 صفحه اول

متن سوالات درس زبان فارسی مربوط به پایه دوم که طی سالهای 1384 تا 1386 در مجتمع در آزمون های مستمر، داخلی و هماهنگ مورد استفاده قرار گرفته است.

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 19-3-1384 صفحه دوم

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 19-3-1384 صفحه دوم

متن سوالات درس زبان فارسی مربوط به پایه دوم که طی سالهای 1384 تا 1386 در مجتمع در آزمون های مستمر، داخلی و هماهنگ مورد استفاده قرار گرفته است.

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 19-3-1384 صفحه سوم

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 19-3-1384 صفحه سوم

متن سوالات درس زبان فارسی مربوط به پایه دوم که طی سالهای 1384 تا 1386 در مجتمع در آزمون های مستمر، داخلی و هماهنگ مورد استفاده قرار گرفته است.

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 8-8-1384 صفحه اول

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 8-8-1384 صفحه اول

متن سوالات درس زبان فارسی مربوط به پایه دوم که طی سالهای 1384 تا 1386 در مجتمع در آزمون های مستمر، داخلی و هماهنگ مورد استفاده قرار گرفته است.

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 8-8-1384 صفحه دوم

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 8-8-1384 صفحه دوم

متن سوالات درس زبان فارسی مربوط به پایه دوم که طی سالهای 1384 تا 1386 در مجتمع در آزمون های مستمر، داخلی و هماهنگ مورد استفاده قرار گرفته است.

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 19-10-84  صفحه اول

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 19-10-84 صفحه اول

متن سوالات درس زبان فارسی مربوط به پایه دوم که طی سالهای 1384 تا 1386 در مجتمع در آزمون های مستمر، داخلی و هماهنگ مورد استفاده قرار گرفته است.

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 19-10-84  صفحه دوم

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 19-10-84 صفحه دوم

متن سوالات درس زبان فارسی مربوط به پایه دوم که طی سالهای 1384 تا 1386 در مجتمع در آزمون های مستمر، داخلی و هماهنگ مورد استفاده قرار گرفته است.

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 6-12-84

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 6-12-84

متن سوالات درس زبان فارسی مربوط به پایه دوم که طی سالهای 1384 تا 1386 در مجتمع در آزمون های مستمر، داخلی و هماهنگ مورد استفاده قرار گرفته است.

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 18-3-1385  صفحه اول

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 18-3-1385 صفحه اول

متن سوالات درس زبان فارسی مربوط به پایه دوم که طی سالهای 1384 تا 1386 در مجتمع در آزمون های مستمر، داخلی و هماهنگ مورد استفاده قرار گرفته است.

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 18-3-1385  صفحه دوم

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 18-3-1385 صفحه دوم

متن سوالات درس زبان فارسی مربوط به پایه دوم که طی سالهای 1384 تا 1386 در مجتمع در آزمون های مستمر، داخلی و هماهنگ مورد استفاده قرار گرفته است.

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 18-3-1385  صفحه سوم

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 18-3-1385 صفحه سوم

متن سوالات درس زبان فارسی مربوط به پایه دوم که طی سالهای 1384 تا 1386 در مجتمع در آزمون های مستمر، داخلی و هماهنگ مورد استفاده قرار گرفته است.

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 12-10-1385 صفحه اول

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 12-10-1385 صفحه اول

متن سوالات درس زبان فارسی مربوط به پایه دوم که طی سالهای 1384 تا 1386 در مجتمع در آزمون های مستمر، داخلی و هماهنگ مورد استفاده قرار گرفته است.

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 12-10-1385 صفحه دوم

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 12-10-1385 صفحه دوم

متن سوالات درس زبان فارسی مربوط به پایه دوم که طی سالهای 1384 تا 1386 در مجتمع در آزمون های مستمر، داخلی و هماهنگ مورد استفاده قرار گرفته است.

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 3-3-1386 صفحه اول

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 3-3-1386 صفحه اول

متن سوالات درس زبان فارسی مربوط به پایه دوم که طی سالهای 1384 تا 1386 در مجتمع در آزمون های مستمر، داخلی و هماهنگ مورد استفاده قرار گرفته است.

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 3-3-1386 صفحه دوم

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 3-3-1386 صفحه دوم

متن سوالات درس زبان فارسی مربوط به پایه دوم که طی سالهای 1384 تا 1386 در مجتمع در آزمون های مستمر، داخلی و هماهنگ مورد استفاده قرار گرفته است.

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 3-3-1386 صفحه سوم

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 3-3-1386 صفحه سوم

متن سوالات درس زبان فارسی مربوط به پایه دوم که طی سالهای 1384 تا 1386 در مجتمع در آزمون های مستمر، داخلی و هماهنگ مورد استفاده قرار گرفته است.

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 18-9-1386  صفحه اول

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 18-9-1386 صفحه اول

متن سوالات درس زبان فارسی مربوط به پایه دوم که طی سالهای 1384 تا 1386 در مجتمع در آزمون های مستمر، داخلی و هماهنگ مورد استفاده قرار گرفته است.

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 18-9-1386  صفحه دوم

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 18-9-1386 صفحه دوم

متن سوالات درس زبان فارسی مربوط به پایه دوم که طی سالهای 1384 تا 1386 در مجتمع در آزمون های مستمر، داخلی و هماهنگ مورد استفاده قرار گرفته است.

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 18-9-1386  صفحه سوم

نمونه سئوالات زبان فارسی پایه دوم 18-9-1386 صفحه سوم

متن سوالات درس زبان فارسی مربوط به پایه دوم که طی سالهای 1384 تا 1386 در مجتمع در آزمون های مستمر، داخلی و هماهنگ مورد استفاده قرار گرفته است.

 

 

این مطلب در این بخش(ها) ثبت شده است :
همه مطالب سایت بانک سوالات نمونه سوال امتحانی دوم دبیرستان درس زبان فارسی
همه مطالب سایت بانک سوالات نمونه سوال امتحانی دوم دبیرستان امتحانات نیم سال اول - دی ماه
همه مطالب سایت بانک سوالات نمونه سوال امتحانی دوم دبیرستان امتحانات نیم سال دوم - خرداد ماه

 

مطالب مرتبط (پیشنهاد هایی برای مطالعه) :
 
پاسخنامه سوالات زبان فارسی پایه دوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک
 
 

 

مطالب  مشابه :
 
سوالات و پاسخ تشریحی امتحان مستمر نوبت اول زبان فارسی پایه دوم - دبیرستان علامه طباطبایی - آبان 1394
سوالات و پاسخنامه امتحان مستمر نیمسال دوم زبان فارسی2 پایه دوم دبیرستان علامه طباطبایی - فروردین 1394
سوالات و پاسخنامه امتحان مستمر زبان فارسی2 نیمسال اول- دبیرستان علامه طباطبایی(دوره دوم) - پایه دوم - آبان 93
سوالات و پاسخنامه امتحان مستمر زبان فارسی(2) نیمسال دوم - دبیرستان علامه طباطبایی(دوره دوم) - پایه دوم - اسفند92
سوالات و پاسخنامه امتحان مستمر زبان فارسی(2) نیمسال اول - دبیرستان علامه طباطبایی(دوره دوم) - پایه دوم - آبان92
سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون مستمر زبان فارسی پایه دوم دبیرستان - 12 اسفند ماه 1391
سوال درس زبان فارسی پایه دوم دبیرستان واحد کارگر در نیم سال دوم 90 - 1389
سوالات و پاسخنامه تشریحی دروس پایه دوم دبیرستان واحد فاطمی نیمسال دوم(سال تحصیلی 89-88)
سوالات و پاسخنامه تشریحی مقطع دبیرستان واحد ملاصدرا نیمسال دوم(سال تحصیلی 88-87)
سوالات و پاسخنامه تشریحی مقطع دبیرستان واحد جام جم نیمسال دوم(سال تحصیلی 88-87)
سوالات و پاسخنامه تشریحی مقطع دبیرستان واحد فاطمی نیمسال دوم(سال تحصیلی 88-87)
 
 

 

 

  دسترسی به بخش های مختلف وب سایت مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی  
 
مجتمع و موسسه

موفقیت ها و افتخارات

دبیرستان های پسرانه علامه طباطبایی

مدارس راهنمایی پسرانه علامه طباطبایی

نمونه سوالات امتحانی

مدیران و مسئولان

پژوهش

مقالات و مطالب علمی

نشریات

سایر بخش های سایت