مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

 

    

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

اسامی 183 دانش آموز پذیرفته شده در دانشگاه های دولتی (بجز تهران) و دانشگاه آزاد کنکور سال 1388

  جستجوی پیشرفته

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

 
 
شنبه 7 آذر 1394
 

     اسامی 183 دانش آموز پذیرفته شده در دانشگاه های دولتی (بجز تهران) و دانشگاه آزاد کنکور سال 1388

صفحه اول تماس  
 
         
 
مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

 

   

  

در صورتیکه مایل هستید بصورت دوره ای اخبار، اطلاعیه ها، نمونه سوالات جدید، مطالب و مقالات علمی به email شما ارسال شود، مشخصات خود را وارد نمایید تا در سیستم خبرنامه مجتمع عضو شوید :

نام :
نام خانوادگی :
پست الکترونیک :

 

 

 

 
اسامی 183 دانش آموز پذیرفته شده در دانشگاه های دولتی (بجز تهران) و دانشگاه آزاد کنکور سال 1388
183 نفر از دانش آموزان مجتمع در کنکور سال 1388 موفق به راهیابی به بهترین رشته های دانش گاه های دولتی شهرهای کشور مانند دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه تبریز و ... و دانشگاه های آزاد سراسر کشور شدند.  

 

مهیارنوبختمهندسی عمراندانشگاه غیرانتفاعی صدرا تهران
امیرکیاآقاجانیکاردانی نرم افزاردانشگاه غیرانتفاعی صدرا تهران
شایانمهرساکاردان فنی عمراندانشگاه غیرانتفاعی صدرا تهران
شاهینزندیمدیریت مالیدانشگاه گرمسار
علیرضااسکندریمهندسی فناوری اطلاعات (IT)دانشگاه گرمسار
سینابهرامیمهندسی صنایعدانشگاه غیر انتفاعی تهران
امیرعلیاحدیمهندسی عمراندانشگاه صنعتی اصفهان
سپهروکیلیمهندسی عمراندانشگاه اصفهان
احسانصفاییمهندسی صنایعدانشگاه صنعتی اصفهان
امیرحسینفولادیمهندسی صنایعدانشگاه صنعتی اصفهان
سپهرحیدرعربیمهندسی شیمیدانشگاه صنعتی اصفهان
سید فربدقریشیمهندسی مواددانشگاه صنعتی اصفهان
نیماقادری خواهریاضیدانشگاه صنعتی اصفهان
آرینامانمهندسی مکانیکدانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین
نیماژیلک زادهمهندسی مکانیکدانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین
پوریارحمانیمهندسی مکانیکدانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین
محمودستودهمهندسی مکانیکدانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین
احسانبیاتمهندسی کامپیوتردانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین
مصطفیمحمدنژادمهندسی عمراندانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین
بهنامرضایی امینمهندسی عمراندانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین
امیرفلاحیمهندسی عمراندانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین
محمد هادیالیاسیمهندسی عمراندانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین
محمدقاجارمهندسی عمراندانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین
هادیفرجیمهندسی عمراندانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین
امیر نظامامینیانمهندسی عمراندانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین
معیندادخواهمهندسی عمراندانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین
امیرحساموالی نژادمهندسی معماریدانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین
حامداحمدی خرازیمهندسی معماریدانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین
طهمورثعبدی زادیمهندسی معماریدانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین
سیناشهبازیمهندسی معدندانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین
آرشچگنیمدیریت صنعتیدانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین
مهدیکرمیآماردانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین
محمدرضاطبائیانمهندسی برقدانشگاه قزوین
آرشعلی ویردیمهندسی برقدانشگاه قزوین
بهنودهلیلیانمهندسی کامپیوتردانشگاه قزوین
علیرضاشعربافیمهندسی عمراندانشگاه قزوین
سیاوشخجستهمهندسی معدندانشگاه قزوین
سیاوشمحمدیمدیریت بازرگانیدانشگاه قزوین
علیرضاعباسچیانحسابداریدانشگاه قزوین
علیرضادیداریمدیریت صنعتیدانشگاه قزوین
رضاحمزهمدیریت بازرگانیدانشگاه قزوین
محمد علیایران نژادمدیریت بازرگانیدانشگاه قزوین
علیخطیبیآماردانشگاه قزوین
علیزرگر شبستریمهندسی برقدانشگاه تبریز
علیرضاکردمهندسی عمراندانشگاه صنعتی سهند تبریز
روشنپناهیمهندسی عمراندانشگاه تبریز
علیآهنچیانمهندسی عمراندانشگاه تبریز
کیانوشحقیقیمهندسی عمراندانشگاه تبریز
امیرمصباحیلمازمهندسی عمراندانشگاه تبریز
میلادواعظیمهندسی شیمیدانشگاه تبریز
آرشارشادیمهندسی فناوری اطلاعات (IT)دانشگاه تبریز
فریدافشارمهندسی معماریدانشگاه تبریز
شهراداسماعیلیمهندسی مواددانشگاه تبریز
یاشارقاریمهندسی مواددانشگاه تبریز
اشکانحوری آباد صبورمهندسی معماریدانشگاه هنر معماری تبریز
محمدرضاآذرمهندسی برقدانشگاه شیراز
امیر حسینابراهیمیانمهندسی کامپیوتردانشگاه شیراز
سید جعفرکاشانی غرویمهندسی فناوری اطلاعات (IT)دانشگاه شیراز
دانیالخدامیمهندسی مواددانشگاه شیراز
علیعاطفیمهندسی صنایعدانشگاه فردوسی مشهد
محمدغلامیمدیریت بازرگانیدانشگاه فردوسی مشهد
علیزیارتیمهندسی کامپیوتردانشگاه قم
امیر حسینفرهنگیمهندسی کامپیوتردانشگاه قم
حسامخاکپورمهندسی کامپیوتردانشگاه قم
سهندمسعودیمهندسی کامپیوتردانشگاه قم
پویانوراییمهندسی عمراندانشگاه قم
کیانفلاحیمهندسی عمراندانشگاه قم
آرمانصادقی پورمهندسی عمراندانشگاه قم
احمدیوسف پورمهندسی صنایعدانشگاه قم
امیر حسیناحمدی زادهمهندسی صنایعدانشگاه قم
محمدحسینفاطمی رادمهندسی فناوری اطلاعات (IT)دانشگاه قم
بابکمصباح زادهمهندسی برقدانشگاه سمنان
داوودرحیمیمهندسی برقدانشگاه سمنان
سهیلسلیم زادهمهندسی مکانیکدانشگاه سمنان
سجادصفیریمهندسی مکانیکدانشگاه سمنان
بردیاعصاره پورمهندسی مکانیکدانشگاه سمنان
سید امیرحبیب زادهمهندسی مکانیکدانشگاه سمنان
ماهیارمتوکلمهندسی کامپیوتردانشگاه سمنان
کسریحسینیمهندسی شیمیدانشگاه سمنان
جلالکریمیمهندسی مواددانشگاه سمنان
علیرضاعظیمیمهندسی مواددانشگاه سمنان
فرزینبناخیریمهندسی برقدانشگاه گیلان
پژمانآموزگارمهندسی برقدانشگاه گیلان
بابکزینیمهندسی مکانیکدانشگاه گیلان
بهنامعسگریمهندسی کامپیوتردانشگاه گیلان
علیمرتضوی نژادمهندسی عمراندانشگاه گیلان
محسنپرنیانمهندسی نساجیدانشگاه گیلان
بهدادپرهیزیمهندسی برقدانشگاه همدان
علیفروغی بزرگمهندسی کامپیوتردانشگاه همدان
سید پدرامعظیمیمهندسی عمراندانشگاه همدان
بهداددیباکاردانی عمراندانشگاه همدان
پیمانفرزامیمهندسی برقدانشگاه شهید چمران اهواز
بهنودرحمانیاستخراج نفتدانشگاه اهواز
احسانمرتضویمهندسی عمراندانشگاه یزد
بهروزمداح مروجمهندسی معماریدانشگاه یزد
پژمانسوهانکیمهندسی نساجیدانشگاه یزد
شاهینشریفی نژادکاردان فنی برقدانشگاه یزد
مسعودناصروندمهندسی مکانیکدانشگاه زنجان
آرینآمنی سکاکمهندسی عمراندانشگاه زنجان
محمدسرلکمهندسی عمراندانشگاه زنجان
امیرجلالی افشارمهندسی عمراندانشگاه زنجان
وحیدمهدوی خرمیحسابداریدانشگاه زنجان
محمدکرباسیفیزیکدانشگاه زنجان
محمدحسامممی زادهمهندسی برقدانشگاه کاشان
آریاعابدیانمهندسی مکانیکدانشگاه کاشان
علیرضارحمانی اصلمهندسی عمراندانشگاه کاشان
هوشنگفروغمندمهندسی معماریدانشگاه کاشان
آرمینخاقانیمهندسی برقدانشگاه آمل
شهبازملکیمهندسی کامپیوتردانشگاه آمل
سپهرفرد راهنمامهندسی عمراندانشگاه آمل
سید علیسید عالیمهندسی عمراندانشگاه آمل
آروینلایقیمهندسی عمراندانشگاه آمل
پوریاحاجی باباییمهندسی عمراندانشگاه آمل
سجادمجرد درباداممهندسی عمراندانشگاه آمل
علیرضاحاجی محمدحسینمهندسی صنایعدانشگاه آمل
حسامستایشمهندسی معماریدانشگاه آمل
سهیلامامیانشهرسازیدانشگاه آمل
آرساممحمودیمهندسی عمراندانشگاه اردبیل
محمدمسیبیمهندسی معماریدانشگاه ارومیه
حسامخرقانیانمهندسی مکانیکدانشگاه قوچان
حامدناجیمهندسی عمراندانشگاه دزفول
آرشامعسگریمهندسی برقدانشگاه تفرش
امیررضابهشتیمهندسی عمراندانشگاه تفرش
روزبهایاسیمهندسی صنایعدانشگاه تفرش
سید نیماحجتمهندسی کامپیوتردانشگاه گرگان
پیامجلیلیمهندسی عمراندانشگاه گرگان
محمد امینمفیدمهندسی کامپیوتردانشگاه گلپایگان
علیرضاصبریمهندسی مکانیکدانشگاه بابل
علیرضامحمدی گهرمهندسی کامپیوتردانشگاه بابل
بهزادکلانتریمهندسی صنایعدانشگاه بابل
محمدامینسادسیمعماری داخلیدانشگاه بابل
محمدحسن پور سید آبادیمهندسی برقدانشگاه ساری
امیرحسینآل ابراهیممهندسی مکانیکدانشگاه فولاد مبارکه
مسعودمحرمیمهندسی معماریدانشگاه بجنورد
حمیدرضاتنومندریاضی کاربردیدانشگاه دامغان
بهزادمحمدلومهندسی مواددانشگاه باهنر کرمان
مهرداداحمدیمهندسی عمراندانشگاه چهارمحال و بختیاری
وحیدعلیزاده ابیانهمهندسی مکانیکدانشگاه علم و صنعت اراک
اردلاناخلاقی پورمهندسی مکانیکدانشگاه علم و صنعت اراک
حجترضائیانمهندسی عمراندانشگاه اراک
امیرچهارمحالیمهندسی صنایعدانشگاه اراک
محسنحاجی قاسمیمهندسی پلیمردانشگاه اراک
آرشزمانیمهندسی مکانیکدانشگاه شاهرود
پوریامحمد کریمیمهندسی عمراندانشگاه شاهرود
احسانمنتظریمهندسی عمراندانشگاه شاهرود
اشکانقاسمیانمدیریت صنعتیدانشگاه شاهرود
امینحسینی رادمهندسی معماریدانشگاه زاهدان
پیاممحمدیکاردان فنی عمرانآموزشکده فنی نقشه برداری تهران
آرششیرینمهندسی کشاورزیدانشگاه پیام نور تهران
اردلانرئیسی صوفیمهندسی صنایعدانشگاه پیام نور تهران
سید علیرضاسید ابراهیمیفیزیکدانشگاه پیام نور تهران
فرهادافشارنژادفیزیک محضدانشگاه پیام نور تهران
سروشفشندیمهندسی مدیریت پروژهدانشگاه پیام نور تهران
علیرضافرجیمهندسی فناوری اطلاعات (IT)دانشگاه پیام نور تهران
کیانوشعلی آبادیمهندسی پلیمردانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
میلادنبیمهندسی مواددانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
علیرضاابوطالبیمهندسی کامپیوتردانشگاه آزاد تهران مرکز
سید امیرحسینجهانتابمهندسی کامپیوتردانشگاه آزاد تهران مرکز
سیاوشاحمدپورمهندسی کامپیوتردانشگاه آزاد تهران مرکز
مجتبیعرشیمهندسی عمراندانشگاه آزاد تهران مرکز
محمد میثاقحسنیمهندسی عمراندانشگاه آزاد تهران مرکز
پدراماعتمادی اهریمهندسی عمراندانشگاه آزاد تهران مرکز
احساننظریمهندسی عمراندانشگاه آزاد تهران مرکز
حسینمولاییمهندسی عمراندانشگاه آزاد تهران مرکز
پور حیدرمهریمهندسی عمراندانشگاه آزاد تهران مرکز
نیمازمانمهندسی عمراندانشگاه آزاد تهران مرکز
کیارشاشراقیمهندسی عمراندانشگاه آزاد تهران مرکز
آرمینآریامهندسی شیمیدانشگاه آزاد تهران جنوب
پرهامقنبریمهندسی برقدانشگاه آزاد تهران جنوب
علیخلیل زادهمهندسی برقدانشگاه آزاد تهران جنوب
امیرلؤلؤمهندسی عمراندانشگاه آزاد تهران جنوب
سعیدخردمندمهندسی صنایعدانشگاه آزاد تهران جنوب
مهرشادطاعتی زادهمهندسی صنایعدانشگاه آزاد تهران جنوب
سید عمادمحدثمهندسی معدندانشگاه آزاد تهران جنوب
محمدمیرزا عبدا...مدیریت صنعتیدانشگاه آزاد تهران شمال
حمید رضامعمارزادگانمهندسی کامپیوتردانشگاه آزاد تهران شمال
پوریاحاجی محمدحسین کاشیمهندسی کامپیوتردانشگاه آزاد تهران شمال
صمیمپیرهادیمهندسی صنایعدانشگاه آزاد تهران شمال
سپهرآریاییریاضی کاربردیدانشگاه آزاد تهران شمال
علیرضجهانی گوهرمهندسی مکانیکدانشگاه آزاد کرج
هومنمقدس زادهمهندسی عمراندانشگاه آزاد قزوین
مهرانخمسه زادهمهندسی عمراندانشگاه آزاد قزوین
حمیدرضامرادیمهندسی صنایعدانشگاه آزاد قزوین

  کد مطلب : 2762

   

 

 

این مطلب در این بخش(ها) ثبت شده است :
همه مطالب سایت موفقیت ها و افتخارات کنکور سراسری
همه مطالب سایت دبیرستان های علامه طباطبایی واحد کارگر شمالی موفقیت ها و افتخارات
همه مطالب سایت دبیرستان های علامه طباطبایی واحد دکتر فاطمی موفقیت ها و افتخارات
همه مطالب سایت دبیرستان های علامه طباطبایی واحد آبشناسان 1 موفقیت ها و افتخارات
همه مطالب سایت دبیرستان های علامه طباطبایی واحد آبشناسان 2 موفقیت ها و افتخارات
همه مطالب سایت دبیرستان های علامه طباطبایی واحد ملاصدرا موفقیت ها و افتخارات

 

مطالب مرتبط (پیشنهاد هایی برای مطالعه) :
 
اعلام نتیجه نهایی قبولی دانش آموزان مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی در کنکور سراسری و آزاد سال 1388
اعلام نتیجه نهایی قبولی دانش آموزان مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی در کنکور سراسری و آزاد سال 1388
گزارش تحلیلی و مقایسه ای قبولی کنکور دانشگاه های سراسری و آزاد سال 1388
گزارش تحلیلی و مقایسه ای قبولی کنکور دانشگاه های سراسری و آزاد سال 1388
گزارش تحلیلی و مقایسه ای قبولی کنکور دانشگاه های سراسری و آزاد سال 1388
اسامی 230 دانش آموز پذیرفته شده در دانشگاه های دلتی شهر تهران در کنکور سال 1388
اسامی 230 دانش آموز پذیرفته شده در دانشگاه های دلتی شهر تهران در کنکور سال 1388
اسامی 230 دانش آموز پذیرفته شده در دانشگاه های دلتی شهر تهران در کنکور سال 1388
اسامی 34 دانش آموز پذیرفته شده در دانشگاه صنعتی امیر کبیر در کنکور سراسری سال 1388
اسامی 34 دانش آموز پذیرفته شده در دانشگاه صنعتی امیر کبیر در کنکور سراسری سال 1388
اسامی 34 دانش آموز پذیرفته شده در دانشگاه صنعتی امیر کبیر در کنکور سراسری سال 1388
اسامی 50 دانش آموز پذیرفته شده در دانشگاه تهران در کنکور سراسری سال 1388
اسامی 50 دانش آموز پذیرفته شده در دانشگاه تهران در کنکور سراسری سال 1388
اسامی 50 دانش آموز پذیرفته شده در دانشگاه تهران در کنکور سراسری سال 1388
اسامی 34 دانش آموز پذیرفته شده در دانشگاه صنعتی شریف در کنکور سراسری سال 1388
اسامی 34 دانش آموز پذیرفته شده در دانشگاه صنعتی شریف در کنکور سراسری سال 1388
اسامی 34 دانش آموز پذیرفته شده در دانشگاه صنعتی شریف در کنکور سراسری سال 1388
اسامی پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری و آزاد سال 1388 رشته ریاضی
اسامی پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری و آزاد سال 1388 رشته ریاضی
اسامی پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری و آزاد سال 1388 رشته ریاضی
اسامی پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری و آزاد سال 1388 رشته تجربی
اسامی پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری و آزاد سال 1388 رشته تجربی
اسامی پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری و آزاد سال 1388 رشته تجربی
اسامی پذیرفته شدگان کنکور سراسری و آزاد سال 1387
آمار مقایسه ای پذیرفته شدگان دانشگاه های سراسری تا سال 1387
نتیجه ی کنکور سراسری سال تحصیلی 86 - 85 دانش آموزان مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی
 
 

 

مطالب  مشابه :
 
نتایج کنکور دانش آموزان مجتمع علامه طباطبایی در سال تحصیلی 94-93
تصاویر اهدای لوح تقدیر به دانش آموزان گروه سرود واحد کارگر شمالی (اردیبهشت 94)
کسب رتبه اول منطقه 6 و سوم استان در رشته تکنوازی توسط دانش آموزان واحد دکتر فاطمی - رشته های سنتور و پیانو- سال تحصیلی 94-93
مقام نایب قهرمانی مسابقات بسکتبال دانش آموزان پایه سوم در سطح مجتمع علامه طباطبایی (واحد کارگر شمالی) اردیبهشت94
کسب مقام قهرمانی مسابقات فوتسال دانش آموزان پایه اول در سطح مجتمع علامه طباطبایی (واحد کارگر شمالی) - اردیبهشت 1394
کسب رتبه اول سرود منطقه 6 توسط دانش آموزان واحد دکتر فاطمی و راهیابی به مرحله استانی در سال تحصیلی94-93
کسب6 رتبه اول تا سوم پایه های اول ،دوم ،سوم و چهارم واحد دکتر فاطمی در مسابقات مشاعره منطقه6 -سال تحصیلی94-93
کسب رتبه های اول تا سوم مسابقات هنری در رشته های مداد کنته ، و طراحی سیاه قلم - واحد دکتر فاطمی - سال تحصیلی 94 -93
گزارش اختتامیه جشنواره قرآنی بهشت انس - واحد کارگر شمالی - سال تحصیلی 94-1393
گزارش تصویری اهدای کاپ و مدال قهرمانی شطرنج استان تهران به دانش آموزان واحد کارگر شمالی - سال تحصیلی 94-1393
عکس یادگاری از برترین های آموزشی نیمسال اول در کلیه پایه ها - واحد دکتر فاطمی - سال تحصیلی 94 - 93
 
 

 

 

  دسترسی به بخش های مختلف وب سایت مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی  
 
مجتمع و موسسه

موفقیت ها و افتخارات

دبیرستان های پسرانه علامه طباطبایی

مدارس راهنمایی پسرانه علامه طباطبایی

نمونه سوالات امتحانی

مدیران و مسئولان

پژوهش

مقالات و مطالب علمی

نشریات

سایر بخش های سایت